zubni implantiGubitak jednog ili više zdravih zuba, naročito kod odraslih osoba utiče ne samo na estetiku već mogu izazvati brojne zdravstvene probleme. U modernoj medicini je za ovo najbolje rešenje zubni implant. Implant je veoma sličan prirodnom zubu, to je ustvari titanijumski šraf koji se postavlja direktno u viličnu kost na koju se postalvja krunica koji je po boji i veličini isti kao prirodan zub.
Zubni implant može da zameni jedan zub, ali može i služiti da se na njih pričvrste mostovi i proteze. U slučaju gubitka više zuba treba što pre postaviti implatne na mestima gde nedostaje zub, jer može doći do atrofije kosti vilice. Ako već dodje do atrofije sreća je da se može uraditi operacija dodavanje kosti, nakon oko 6 meseci može se raditi ugradnja implanta. U slučaju zubnih mostava implanti su bolja opcija jer ne morate da brusite zdrave zube već se most pričvrćuje na implante.
Ugradnja implanta se izvodi pod lokalnom anestezijom. Za ugradnju je potrebno 2 dana. Prvog dana se ugradjuju implanti, vreme koje je potrebno zavisi od svake osebe individualno i od broja (za jedan obično traje od 20 minuta do 1h i 30 minuta). Drugog dana se vrši kontrola. Nakon toga je potrebno sačekati da implant sraste sa viličnom kosti za to je potrebno sačekati 3 meseca (kod nekog može trajati i duže). Kada sve lepo sraste vrši se ugradnja protetskog dela za koji se čeka od 5 do 7 dana. Ugradnju kod nas obavlja specijalista stomatologije za implante.

Šta je implant?
On je napravljen od titanijuma i izgleda kao šraf koji se stavlja u kost vilice i zamenjuje koren zuba. Sastoji se iz dva dela, jedan koji zamenjuje koren zuba i drugi koji se štrafi u ovaj i na njemu se postavlja krunica (veštački zub).

Ko može ugraditi implante?
Implane mogu ugraditi odrasle osobe kod kojih je završen rast kostiju, potrebno je da budete stariji od 25 godina. Morate da imate zdravu viličnu kost. Proveru da li možete da ugradite možete obaviti u našoj ordinaciji.