Biljana, direktor Srba-Bilja doo

Moj posao zubara shvatam ozbiljno i drago mi je da ljudi oko nas shvataju važnost našeg rada u popravljanju zdravlja bolesnika i na taj način razumeju potrebe i probleme sa kojima se susrećemo u našoj stomatološkoj ordinaciji. Zadovoljstvo lečenje naših pacijenata je na prvome mestu i želimo aktivno učestvovati i saradjivati u povećanju tog zadovoljsva, jednostavnim jezikom i na razumljiv način objasniti celi proces lečenja od početka do kraja.